Rozmowa z kapłanem

Istnieje także możliwość odbycia indywidualnej rozmowy z kapłanem, Diecezjalnym Duszpasterzem Małżeństw i Rodzin. 

W sytuacjach takich należy kontaktować się z numerem telefonu: 

 +48 14 631 73 60