Diecezjalne Studium Rodziny

    Drodzy Studenci DSR,

serdecznie zapraszamy Was na kolejny rok  formacyjny i dydaktyczny. Zajęcia będą odbywały się w budynku Seminarium Duchownego w        Tarnowie (ul. Piłsudskiego 6, Sala Jana XXIII). 

     Plan na zajęcia w maju:

14 maja 2022

8.00 – Msza św.

8.45-10.15 – Egzamin – mgr Sylwia Kulig

10.15-10.30 – PRZERWA

10.30-12.00 – Regulamin Parafialnej Poradni Rodzinnej – dr Bogumiła Olejnik

12.00-12.30 – PRZERWA

12.30-14.00 – Duszpasterstwo Małżeństw i  Rodzin Diecezji Tarnowskiej - ks. dr Piotr Cebula, dr Bogumiła Olejnik  

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

1.     XVIII edycja DSR zakończy się w czerwcu 2022 roku. Pomyślnie zdany egzamin pozwala odbyć praktyki w poradniach. Czas praktyk to lato/jesień 2022. Szczegółowe informacje – w późniejszym terminie.
2.     Zajęcia rozpoczynają się od Mszy Świętej celebrowanej o godz. 8.00 w WSD w Tarnowie.
3.     Do zaliczenia roku wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczona jest USPRAWIEDLIWIONA nieobecność na dwóch spotkaniach w ciągu jednego roku.
4.     Absolwenci Studium uzyskują Dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Rodziny, oraz dla chętnych:  Dyplom Nauczyciela metody Rötzera. Dyrektor Wydziału decyduje o ewentualnym przyznaniu misji do posługiwania w poradni rodzinnej.
5.     Kontakt w sprawach związanych ze Studium: Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Telefon 14 631 73 60; e-mail: drtarnow@gmail.com