Niezbędne dokumenty

Zawarcie małżeństwa sakramentalnego, ze względu na swoją formę publiczną oraz skutki społeczne, wymaga odpowiedniego przygotowania. W cel stwierdzenia pewnych faktów,  w kancelarii parafialnej, w trakcie pierwszego spotkania z Księdzem proboszczem lub innym kapłanem zostaniecie poinformowani o tym jakie dokumenty powinniście przedstawić przed zawarciem przez Was małżeństwa sakramentalnego. 

Dokumenty, jakie będziecie musieli zgromadzić i przedstawić przed ślubem to:

1. Świadectwo chrztu świętego (tzw. metryka chrztu) 
  • czyli odpis z Księgi chrztów, po który powinniście udać się do parafii, na terenie której został Wam udzielony sakrament chrztu świętego. Dokument ten jest niezbędny do prowadzenia dalszych przygotowań do zawarcia przez Was małżeństwa sakramentalnego, prócz tego, że dowodzi on, że zostaliście ochrzczeni w Kościele katolickim, stwierdza  także stan wolny. Takie świadectwo chrztu nie powinno być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
2. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej 
  • czyli ostatnie świadectwo szkolne, jakie otrzymaliście, na którym odnotowana jest ocena z religii. Jest to dokument do wglądu, a jego zadaniem jest stwierdzenie uczestnictwa w katechezie szkolnej, która stanowi etap przygotowania bliższego do zawarcia sakramentu małżeństwa.
3. Zaświadczenie z USC 
  • jest to dokument o charakterze już nie kościelnym, a cywilnym. Jego zadaniem jest – analogicznie do świadectwa chrztu świętego – stwierdzenie stanu wolnego. Dokument ten powinien być doręczony duszpasterzowi nie później niż 2 miesiące przed planowanym ślubem. Bez tego dokumentu, kapłan nie będzie mógł udzielić Wam ślubu. Jeśli zawarliście wcześniej związek cywilny, wówczas powinniście przedstawić odpis aktu zawarcia małżeństwa cywilnego.
4. Dyspensa lub zezwolenie
  • w niektórych przypadkach, do ważności zawieranego małżeństwa będzie konieczna dyspensa lub zezwolenie. Jeśli zaistnieje konieczność przedłożenia takiego dokumentu, poinformuje Was o tym duszpasterz w trakcie rozmowy w kancelarii parafialnej. On także pokieruje procedurą udzielenia dyspensy lub otrzymania zezwolenia.
5. Świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej
  • świadectwo takie otrzymacie po ukończeniu katechizacji przedślubnej, która w naszej diecezji może odbywać się czy to w parafii, czy w ośrodku rekolekcyjnym. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.
6. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej
  • po odbyciu trzech spotkań w parafialnej poradni rodzinnej, Doradca, który prowadził z Wami spotkania, potwierdzi ich odbycie na  druczku, który otrzymaliście od duszpasterza w trakcie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Więcej na temat spotkań w Parafialnej Poradni  Rodzinnej znajdziecie tutaj.
7. Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich 
  • jest to dokument wydawany w sytuacji, w której zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w innej parafii niż ta, w której planujecie zewrzeć małżeństwo sakramentalne. Po wygłoszonych zapowiedziach, o ich potwierdzenie należy poprosić Księdza proboszcza danej parafii.