Duszpasterstwo Kobiet

Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Tarnowskiej zostało reaktywowane w 2018 roku. Celem spotkań w ramach funkcjonowania tej gałęzi duszpasterstwa jest odkrywanie piękna, które choć każda z nas posiada, to nie zawsze je dostrzega.

Spotkania odbywają się zawsze w ostatnią sobotę miesiąca. Rozpoczynamy od Mszy św. z kazaniem tematycznym. Po Eucharystii, sprawowanej w intencji uczestniczek, ma miejsce konferencja podejmująca zagadnienie wyznaczone w planie rocznej formacji. Po jej zakończeniu podejmujemy pracę w małych grupach. Wyniki tej dyskusji są następnie przedstawiane całej grupie w krótkim końcowym podsumowaniu. Spotkanie kończymy kapłańskim błogosławieństwem księdza opiekuna.