Rys historyczny

W roku 2018 reaktywowane zostało Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Tarnowskiej. Odnowione Duszpasterstwo Kobiet DT. Duszpasterstwo Kobiet DT ma długie tradycje i mocno wpisało się w całość duszpasterstwa kobiet w Polsce. Przez pewien czas krajowym duszpasterzem kobiet był bowiem biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej bp. Józef Gucwa (1923-2004).