Aktualności
Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

Tegoroczne rekolekcje odbyły się w pierwszy weekend grudnia, wzięło w nich udział ponad 80 osób.

Hasłem rekolekcji stały się słowa z Księgi Kapłańskiej: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 19,2), a przewodnikiem w naukach rekolekcyjnych stał się św. Josemaría Escrivá, nazwany przez św. Jana Pawła II „świętym życia codziennego”.

W czasie trzech dni rekolekcji rozważano jak żyć świętością w codzienności, a więc pośród obowiązków i pracy dnia codziennego. Świętość jest dla każdego, gdyż wszyscy zostaliśmy wezwani do pełni świętości, ale rożnymi drogami. Dzięki sakramentowi chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi, a więc i zostaliśmy powołani do życia jak dziecko Boże w każdym czasie modlitwy, pracy i odpoczynku.

Przez uświęconą, a więc przenikniętą miłością i solidną pracę zbliżamy się do Boga, który jest źródłem świętości, a Eucharystia staje się dla nas możliwością czerpania z tego źródła. Takie oto tematy starano się przybliżyć doradcom życia rodzinnego, którzy przecież żyją pośród świata i w nim są powołani do świętości.

Dziękujemy tegorocznemu Rekolekcjoniście, ks. dr. Maciejowi Biedroniowi, Prefektowi w WSD w Tarnowie, za przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji.

Życzymy wszystkim uczestnikom, aby rekolekcje na temat świętości życia codziennego zaowocowały w życiu Doradców dawaniem odważnego świadectwa i bycia apostołem pośród świata.