Aktualności
Nowe otwarcie Parafialnej Poradni Rodzinnej w Bochni

Nowe otwarcie Parafialnej Poradni Rodzinnej w Bochni

W uroczystość św. Józefa w parafii św. Pawła w Bochni, zostało poświęcone nowe zrewitalizowane pomieszczenie dla Parafialnej Poradni Rodzinnej.

Serdecznie dziękujemy Proboszczowi, ks. dr. Leszkowi Rojowskiemu za podjęcie trudu starannego przygotowania tego miejsca dla parafialnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Sala parafialnej poradni rodzinnej została poświęcona św. Józefowi i nosi jego imię. Serdecznie dziękujemy wszystkim Doradcom Życia Rodzinnego posługującym w tej poradni. Jest to wierna i wytrwała służba dla małżeństw i rodzin naszej diecezji tarnowskiej i nie tylko.

Niech św. Józef czuwa nad każdą osobą, która w tej poradni będzie poszukiwała pomocy i wsparcia i narzeczonymi, którą będą pragnęli nauczyć się naturalnych metod rozpoznawania płodności.