Aktualności
Projekt "Rodzina 5.0" na platformie natan.pl

Projekt "Rodzina 5.0" na platformie natan.pl

Materiały edukacyjne dotyczące małżeństwa i rodziny nie tylko dla młodzieży ponadpodstawowej, lecz także dla ruchów, wspólnot, stowarzyszeń i grup formacyjnych.

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin oraz Wydział Katechetyczny realizują projekt, którego celem jest przygotowanie materiałów dydaktycznych stanowiących pomoc dla katechetów szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu "Rodzina 5.0" przygotowano serię krótkich nagrań audiowizualnych, dotyczących zagadnień związanych z małżeństwem i życiem rodzinnym. Do wywiadów zostali zaproszeni specjaliści zajmujący się szczegółowymi obszarami tematycznymi. W sam proces nagrywania i tworzenia została zaangażowana młodzież, aby - stosując zasadę "młodzi dla młodych" - uczynić filmy jak najbardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Filmy znajdują się tutaj.

Do nagrań stworzona dedykowane "Karty pracy" - zbiór materiałów dydaktycznych w formie zeszytu, w którym tematy pokrywają się z tymi poruszanymi w nagraniach. Dzięki temu przygotowane pomoce dydaktyczne stanowią kompletny materiał. 

Zamieszczamy formularz zamówienia "Kart pracy" - zamówienia można składać do Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie za pośrednictwem formularza, który należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście

Karty pracy - formularz zamówienia

Wypełniony formularz należy przesłać na adres drtarnow@gmail.com